Ito tapu yetki belgesi

tr adresine e-mail göndererek sicil kayıtlarını güncelletmeleri önemle hatırlatılır. , İto yetki 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca; Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne İbraz Edilmek Üzere Düzenlenen Tapu Yetki Belgesi - Dilekçe Örneği Ektedir Harca tabidir

2022-11-26
    Dabbe 200
  1. 12
  2. Madde Belgesi
  3. Danıştay 8
  4. 12
  5. tkgm

Ito tapu yetki belgesi

ohanapsicologia.it